Opleiding beveiliging van de luchtvaart

Opleiding

Personen, uitgezonderd passagiers, die (met een geldig achtergrondonderzoek) onbegeleide toegang hebben tot de veiligheidszones  van luchthavens dienen te beschikken over de opleiding 11.2.6 Verordening (EU) 2015/1998. De opleiding komt overeen met hoofdstuk 11.2.6.2. in de bijlage van Verordening (EU) 2015/1998.

Dit houdt in dat deze opleiding een voorwaarde is voor het verlenen van een luchthavenidentiteitskaart.

Uitgezonderd van deze opleiding zijn personen die onder de nummers 11.2.3 tot en met 11.2.5 en onder 11.5 vallen.

Opleidingsaanbod
Aanmelding

Leaflet "Security training"

Download het document (PDF, 59 kB)