FAQ's

Waarom zet Keulen Bonn Airport zich hiervoor in?
Vliegen bevredigt een belangrijke basisbehoefte van de mens: de behoefte aan mobiliteit. Vliegreizen zijn uit het dagelijks leven niet meer weg te denken. Keulen Bonn Airport wil haar passagiers de mogelijkheid bieden om hun vluchten op een ecologisch verantwoorde wijze vorm te geven.

Welk deel van mijn donatie komt direct ten goede aan de klimaatbeschermingsprojecten?
Myclimate garandeert dat tenminste 80% van de opbrengst van de donaties direct naar de klimaatbeschermingsprojecten vloeit. De rest wordt gebruikt voor de noodzakelijke, tot een minimum beperkte administratiekosten.

Kan ik de hoogte van de donatie zelf kiezen?
U kunt de hoogte van uw donatie uiteraard zelf bepalen. De emissiecalculator is enkel een hulpmiddel bij uw beslissing. U kunt ook een bedrag doneren dat lager of hoger is dan de berekende waarde.

Ontvang ik een kwitantie van de donatie?
De bijdragen aan myclimate zijn zowel in Zwitserland als in Duitsland fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over fiscale aftrekbaarheid vindt u hier.

Krijg ik mijn geld terug, wanneer de vlucht uitvalt of ik toch niet vlieg?
Het is helaas niet mogelijk om het bedrag terug te storten. Maar u kunt de reeds gedane donatie wel gebruiken voor uw volgende vlucht.

Tot wie kan ik mij richten als er tijdens de transactie technische problemen optreden?
Richt u zich in een dergelijk geval a.u.b. tot info(at)myclimate.org.

Bij mij werd een onjuist bedrag afgeschreven; tot wie kan ik mij richten voor het terugstorten hiervan?
Richt u zich in een dergelijk geval a.u.b. tot info(at)myclimate.org.

Waarom wordt er bij bedragen tot € 20,00 een toeslag van € 3,00 geheven?
Myclimate garandeert dat tenminste 80% van de compensatiebedragen naar de klimaatbeschermingsprojecten gaat. Bij zeer lage bedragen volstaat de resterende 20% echter niet voor het dekken van de vaste kosten, zoals bijv. creditcardkosten. Daarom wordt het bedrag in dergelijke gevallen verhoogd met € 3,00. 80% van het totale bedrag vloeit naar de klimaatbeschermingsprojecten.