Veiligheidscontrole

De Bundespolizei (Duitse federale politie) is verantwoordelijk voor de veiligheidscontrole op Köln Bonn Airport. Deze wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleid personeel van een beveiligingsbedrijf. U kunt alleen in de beveiligde zone van de luchthaven komen, nadat u door de controle bent geweest.

Voor een vlotte en prettige afhandeling van de veiligheidscontrole moeten passagiers het volgende in acht nemen.

Gevaarlijke voorwerpen

Wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, zoals spitse, scherpe of botte voorwerpen die letsel kunnen veroorzaken, mogen niet in de handbagage worden vervoerd. Dit geldt afhankelijk van grootte en type ook voor zakmessen, nagelvijlen of nagelschaartjes; deze kunnen daarom beter in de koffer worden vervoerd. Explosieven en brandstoffen horen ook niet thuis in een vliegtuig en daarom mogen bijvoorbeeld zippo aanstekers alleen leeg mee aan boord.

Vloeistoffen in een zakje bewaren
Laptop, camera en dergelijke
Persoonscontrole/security scan
Contact Bundespolizei

Nieuwe veiligheidsbepalingen voor handbagage

Download het document (PDF, 858 kB)